Kamila Szwarc-Skudlarska

adwokat, wspólnik

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie.
Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu.

W latach 2008-2011 roku zatrudniona w Copernicus Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (Grupa Copernicus), na stanowisku starszego prawnika. Od 2010 zatrudniona w dziale Corporate Finance w domu maklerskim Copernicus Securities S.A. Od początku 2011 roku współpracowała z EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, niezależnej polskiej firmie doradczej, jednym z największych Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect). Od lipca 2013 roku współpracowała z renomowanymi warszawskimi kancelariami.

Doświadczenie Kamili Szwarc-Skudlarskiej obejmuje:

  • obsługę prawną procesu wprowadzenia kilkunastu spółek do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect);
  • obsługę prawną emisji papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych;
  • doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych, w tym w szczególności spółek publicznych;
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu obowiązków informacyjnych spółek publicznych;
  • profesjonalne reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisją Nadzoru Finansowego;
  • prowadzenie procesów przekształcenia i łączenia spółek handlowych;
  • prowadzenie postępowań sądowych w zakresu prawa gospodarczego; ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z zaskarżaniem uchwał organów spółek prawa handlowego;
  • doradztwo prawne z zakresu prawa własności intelektualnej,

Kamila Szwarc-Skudlarska posiada doświadczenie w ramach wystąpień publicznych, w tym jako prelegent na seminariach, których tematyka była ściśle związana z rynkiem kapitałowym.