Marta Wiśniewska-Koniec

radca prawny
Marta Wiśniewska-Koniec

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Absolwentka Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach obsługi prawnej spółek prawa handlowego oraz podmiotów rynku kapitałowego współpracując z warszawskimi Kancelariami Prawnymi. W latach 2016-2017 współpracowała także z niezależną polską firmą doradczą - jednym z największych Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect). Od 2018 roku związana z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j.

 Doświadczenie Marty Wiśniewskiej-Koniec obejmuje:

  • bieżące doradztwo prawne oraz obsługę prawną spółek prawa handlowego, w tym w szczególności spółek publicznych;
  • obsługę prawną emisji papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych;
  • obsługę prawną transakcji restrukturyzacyjnych (m.in. prowadzenie procesów przekształcenia, łączenia spółek);
  • obsługę prawną procesu wprowadzenia spółek do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect);
  • doradztwo prawne z zakresu prawa własności intelektualnej, a także ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.