Weronika Polak

asystent prawny
Weronika Polak

Studentka V roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2015-2017 odbywała praktykę w renomowanej kancelarii komorniczej w Warszawie, gdzie zdobywała doświadczenie z zakresu postępowania egzekucyjnego. W 2018 roku była stażystką w redakcji programu interwencyjnego, w którym zajmowała się wstępną analizą prawną zasadności zarzutów kierowanych przez zainteresowanych w stronę organów wymiaru sprawiedliwości. W 2018 roku odbyła również kilkumiesięczną praktykę w wydziale cywilnym sądu rejonowego. W okresie studiów była zaangażowana w działalność pro bono realizowaną w ramach Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od lipca 2019 roku w zespole KWLAW.