Pandemia COVID-19 nie powstrzymała emisji akcji. Zapis na akcje możliwy jest również w formie elektronicznej.

Dostosowanie się do nowej rzeczywistości spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 wpłynęło na zmianę dotychczasowych przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie zapisów na akcje.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z 16 kwietnia 2020 roku znowelizowała art. 437 kodeksu spółek handlowych wprowadzając obok dotychczasowej możliwości dokonania zapisu w formie pisemnej także możliwość dokonania zapisu w formie elektronicznej.

Sporządzenie zapisu w takiej formie wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem przepisu przyjęcie takiego zapisu będzie wymagało poświadczenia przez podmiot przyjmujący zapis.