Zespół

Przemysław Kowalewski
adwokat, wspólnik

Magdalena Kramer
adwokat, wspólnik

Kamila Szwarc-Skudlarska
adwokat, wspólnik