Zespół

Przemysław Kowalewski
adwokat, wspólnik

Magdalena Kramer
adwokat, wspólnik

Kamila Szwarc-Skudlarska
adwokat, wspólnik

Jakub Oleksy
radca prawny

Andrzej Pieńczewski
radca prawny

Bogna Ostrowska
aplikant radcowski

Olga Leszkiewicz
asystent prawny