Zespół

Przemysław Kowalewski
adwokat, wspólnik

Magdalena Kramer
adwokat, wspólnik

Kamila Szwarc-Skudlarska
adwokat, wspólnik

Bogna Ostrowska
aplikant radcowski

Jakub Oleksy
aplikant radcowski

Olga Leszkiewicz
asystent prawny

Anna Kaczmarek
asystent prawny