Sądy działają pomimo stanu epidemii

W związku z epidemią koronawirusa działalność sądów została ograniczona. Sądy jednak nadal pracują i w wielu sprawach warto teraz skorzystać z ich pomocy.

Sądy zajmują się aktualnie między innymi:

  • sprawami uznanymi jako pilne w ustawie o tzw. tarczy antykryzysowej (są to główne sprawy z zakresu prawa karnego, dotyczące osób małoletnich oraz zdrowia psychicznego);

oraz

  • innymi sprawami, które zostały rodzajowo określone przez prezesów poszczególnych sądów.

Dla przykładu wskazujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie zajmuje się obecnie aż kilkudziesięcioma typami spraw, w tym także sprawami:

  • o udzielenie zabezpieczenia roszczeń w sprawach cywilnych i gospodarczych (polegają one na wydaniu przez sąd tymczasowego orzeczenia bez rozprawy);
  • dotyczącymi ksiąg wieczystych;
  • dotyczącymi rejestru KRS;
  • upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi.

Ponadto w Sądzie Okręgowym w Warszawie możemy uzyskać indywidualną zgodę na rozpoznanie każdej sprawy w czasie epidemii koronawirusa, jeśli zdołamy wykazać że:

  • zagraża nam niepowetowana szkoda materialna;

albo

  • brak działania sądu mógłby spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;

albo

  • wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości lub interes społeczny.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii (biuro@kwlaw.pl).