Wsparcie Kancelarii w czasach COVID-19

Sytuacja związana rozprzestrzenieniem się  wirusa COVID-19, spowodowała, że nie tylko spółki, przedsiębiorcy, pracodawcy, ale również pracownicy oraz konsumenci, znaleźli się w nowej rzeczywistości, która niewątpliwie wywiera lub w najbliższej przyszłości może wywrzeć negatywny wpływ nie tylko na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale również na życie codzienne. Wprowadzane co kilka dni nowe regulacje prawne, zawierające tzw. ułatwienia dla przedsiębiorców („Tarcza Antykryzysowa”) generują wiele pytań oraz wątpliwości w zakresie praktycznego zastosowania przepisów. Również wprowadzane ograniczenia jak i zakazy powodują dla przedsiębiorców znaczne utrudnienie lub także uniemożliwienie prowadzenia działalności. Nie od dziś wiadomo, że utrudnienia w działalności przedsiębiorstwa odnoszą skutki nie tylko dla przedsiębiorstw, ale również dla pracowników, podwykonawców, usługodawców, a w konsekwencji dla całej gospodarki.

Dlatego z uwagi na rzeczywistość, w jakiej przyszło nam wszystkim się zmierzyć zespół Kancelarii oferuje Państwu wsparcie i pomoc prawną ,w szczególności w zakresie:

 • zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • funkcjonowania organów przedsiębiorstwa w tym w szczególności walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, zarządów, rad nadzorczych,
 • renegocjacji umów,
 • regulacji dotyczących pracowników, w tym w szczególności zagadnień takich jak: „home office”, zwolnienia, zmiany zasad wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia,
 • RODO w dobie COVID-19,
 • emisji obligacji,
 • szeroko rozumianych działań restrukturyzacyjnych,
 • przyszłych postępowań sądowych.

Ponadto, z uwagi na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConenct, szczególną ofertę wsparcia dedykujemy dla emitentów w zakresie:

 • prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych,
 • emisji instrumentów finansowych,
 • wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu w ASO;
 • komunikacji z GPW, KNF oraz KDPW.

Instytucjom obowiązanym w rozumieniu ustawy AML oferujemy wsparcie w zakresie

 • zapewnienia utrzymania funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • bieżącego wsparcia oraz pomoc prawną przy wypełnianiu obowiązków ustawowych,
 • doradztwa w zakresie oceny ryzyka działalności instytucji w dobie COVID-19,
 • Komunikacji w GIIF, KNF, NBP.