Sądowe wstrzymanie wykonalności uchwał nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w czasach koronawirusa

Jak już Państwa informowaliśmy – sądy działają nadal, pomimo ograniczeń związanych z koronawirusem. Pozytywnym przykładem funkcjonowania sądów w aktualnej sytuacji jest uzyskanie przez naszego współpracownika orzeczenia, na którym bardzo pilnie zależało Klientowi. Już po ogłoszeniu w Polsce stanu epidemii, sąd uwzględnił wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (NZW) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sąd wydał tę decyzję bez przeprowadzenia rozprawy, wyłącznie na podstawie argumentów i dokumentów przedstawionych we wniosku. Udzielone przez sąd zabezpieczenie polega na wstrzymaniu wykonalności kwestionowanych uchwał i wywiera natychmiastowy skutek. Tym samym wadliwe uchwały zostały (co najmniej tymczasowo) wyeliminowane, zaś ostateczną decyzję co do ważności tych uchwał sąd podejmie po przeprowadzeniu rozprawy, tj. najprawdopodobniej już po zakończeniu stanu epidemii.

Wadliwość zakwestionowanych uchwał wynika z tego, że w NZW wzięły udział i głosowały nad uchwałami osoby, które nie były uprawnione do reprezentacji jedynego wspólnika (tzw. rzekomi członkowie zarządu, którzy zostali nieprawidłowo i nieskutecznie powołani na te stanowiska).

W konsekwencji na NZW nie był prawidłowo reprezentowany cały kapitał zakładowy spółki, przy jednoczesnym braku formalnego zwołania NZW.

Jesteśmy usatysfakcjonowani, ponieważ Klient uniknął poważnych problemów związanych z funkcjonowaniem spółki. Sprzeczne z prawem uchwały NZW zmierzały bowiem do zmiany składu osobowego Zarządu spółki Klienta. Wyeliminowanie wadliwych uchwał pozwoliło szybko zakończyć stan dwuwładzy w spółce.

Zapraszamy Państwa do współpracy biuro@kwlaw.pl