Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy uczestniczyła jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) akcji spółki ECC Games S.A.

Treść uchwały

ECC Games S.A. jest polską spółką, działającą w segmencie gier. Podstawowa działalność Emitenta oparta jest na modelu związanym z tworzeniem oraz produkcją gier w tym zarówno własnych autorskich gier, jak również udział w tworzeniu i produkcji gier na rzecz innych podmiotów. Emitent dywersyfikuje swoje portfolio gier poprzez tworzenie gier zarówno na platformy mobilne jak i stacjonarne w formule Premium i Free-to-Play.

– To już drugi debiut na ryku NewConnect w 2019 roku w którym Kancelaria uczestniczyła jako Autoryzowany Doradca, a jeszcze przed nami wiele projektów do zrealizowania  – informuje Kamila Szwarc-Skudlarska, wspólnik zarządzający Kancelarii Adwokackiej Kramer i Wspólnicy w Warszawie.