Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy doradzała spółce DLACZEMU S.A. z siedzibą w Warszawie przy przeprowadzaniu oferty publicznej akcji serii B w trybie, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Emisja akcji serii B została skutecznie zarejestrowana przez warszawski sąd rejestrowy.