30 września 2023 r. upływa termin na uiszczenie opłaty rocznej na pokrycie kosztów nadzoru przez podmioty rynku kapitałowego.

Od tego roku UKNF uruchomił dostęp do nowej platformy e-deklaracje, w której emitenci znajdą wstępnie wypełnione deklaracje na podstawie danych sprawozdawczych, które wymagają jedynie ich potwierdzenia lub korekty, jeśli zajdzie taka potrzeba. Oznacza to, że proces wyliczania wysokości należnej opłaty i składania deklaracji został znacznie uproszczony w porównaniu do lat poprzednich.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.