Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy została zakwalifikowana do pierwszej grupy Autoryzowanych Doradców ASO NewConnect w wyniku procesu weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców Alternatywnego Systemu Obrotu w roku 2022.

Weryfikacja przeprowadzona przez GPW uwzględniła szereg istotnych kryteriów, takich jak jakość dokumentacji, efektywność współpracy z organizatorem ASO, terminowość publikacji raportów, liczbę wprowadzonych emisji, wykonywanie obowiązków zgodnie z regulacjami ASO oraz ogólną aktywność na rzecz rozwoju tego systemu.

Chcielibyśmy podziękować naszemu zespołowi za ciężką pracę oraz Naszym Klientom za zaufanie i możliwość współpracy. To dzięki Wam osiągnęliśmy ten sukces. Jesteśmy dumni z tego osiągnięcia i zobowiązani do dalszego podnoszenia standardów naszych usług, aby kontynuować rozwijanie i wzmacnianie Alternatywnego Systemu Obrotu– mówi Magdalena Kramer, wspólnik zarządzający w Kancelarii Adwokackiej Kramer i Wspólnicy.

Nowością w tegorocznej ocenie była  zmiana sposobu kalkulacji ostatecznej oceny, poprzez przypisanie większych wag projektom wprowadzenia nowych instrumentów finansowych (debiuty), uwzględnienie w danym roku projektów w toku oraz draftów dokumentów informacyjnych, a także przyznawanie dodatkowych punktów za aktywność AD.

Dziękujemy również Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za docenienie naszej pracy i za współpracę nad budowaniem lepszego i bardziej efektywnego rynku finansowego. Jesteśmy gotowi na dalsze stawianie czoła nowym wyzwaniom w przyszłości – dodaje Kamila Szwarc-Skudlarska, wspólnik zarządzający w Kancelarii Adwokackiej Kramer i Wspólnicy oraz doradca restrukturyzacyjny.

Kancelaria posiada uprawnienia Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz Catalyst (na podstawie decyzji nr 7/2017 p.o. Dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 grudnia 2017 roku).

Zespół Kancelarii posiada długoletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych na rzecz spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect lub Catalyst, Wszyscy wspólnicy Kancelarii posiadają Certyfikaty Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu. Wśród czynności, jakie świadczy Kancelaria w ramach NewConnect oraz Catalyst możemy wyróżnić m.in.:

  • bieżące doradztwo na rzecz uczestników rynku kapitałowego przy przeprowadzaniu emisji papierów wartościowych, w tym emisji obligacji oraz ich wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu;
  • kompleksowe doradztwo w zakresie wypełniania przez emitentów obowiązków informacyjnych oraz funkcjonowania ich instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym;
  • przeprowadzanie szkoleń w zakresie regulacji oraz standardów obowiązujących na rynku kapitałowym, zmianie rynku notowań z NewConnect na Giełdę Papierów Wartościowych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.