Miło nam poinformować, że działalność rozpoczęła KWLAW Restrukturyzacje sp. z o.o., która jest uprawniona do pełnienia funkcji syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy w postępowaniach upadłościowych/restrukturyzacyjnych, w tym w sanacyjnych.

Powołanie spółki ma na celu zapewnienie kompleksowej obsługi procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, nie tylko w zakresie przygotowania stosownych wniosków w przedmiocie otwarcia postępowań upadłościowych/restrukturyzacyjnych, ale również zapewnienia pomocy przedsiębiorcom na wcześniejszym (zagrożenie niewypłacalności, problemy z płynnością) i późniejszym etapie (po otwarciu danego postępowania przez Sąd). Doświadczeni prawnicy, doradca restrukturyzacyjny, adwokaci, certyfikowani doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, księgowi, doradcy finansowi i specjaliści do spraw PR skupiają się w jednym miejscu, aby możliwie najlepiej doradzić przedsiębiorcom.

Więcej na stronie: www.kwlawrestrukturyzacje.pl