Na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. udostępniono formularz publikacji informacji o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect („DPNC2024”). Rekomendowaną przez Giełdę formą publikacji informacji o stanie stosowania przez Emitenta nowych dobrych praktyk jest załączenie wypełnionego formularza do raportu bieżącego EBI. Przypominamy, że Emitenci są zobowiązani do opublikowania raportu bieżącego w zakresie stosowania nowych zasad do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Formularz publikacji informacji o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect jest dostępny do pobrania pod adresem: https://newconnect.pl/dobre-praktyki

Dodatkowo zgodnie z wcześniejszym komunikatem GPW, do nowych zasad DPNC2024 zostaną opracowane komentarze objaśniające, a Emitenci będą mieli możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez Giełdę warsztatach on-line poświęconych DPNC2024.