Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy uczestniczyła jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) kolejnych serii akcji spółki The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach tj. 505.200 akcji serii A o wartości nominalnej 10 gr każda.

Treść uchwały

The Farm 51 to działający od 2005 r. producent gier wideo oraz pionier na rynku wirtualnej rzeczywistości (VR) i nowych technologii, którego akcje od marca 2012 roku są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.