Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy uczestniczyła jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) kolejnych serii akcji spółki Kool2Play S.A. tj.: 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1.

Treść uchwały

Kool2Play S.A. to spółka tworząca gry na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Do grupy kapitałowej Spółki należy agencja Kool Things, świadcząca usługi z zakresu promocji gier na terenie Europy i Ameryki Północnej. Kool2Play obecnie pracuje nad grą „Uragun”.