Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy uczestniczyła jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) akcji spółki JWA S.A. tj.: 5.663.467 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Treść uchwały.

JWA to startup house ze zdefiniowanymi założeniami, realizowanymi w ramach Inkubatora Biznesu. Spółka jest też dostawca usług i produktów IT, usług w zakresie logistycznym, marketingowym oraz administracyjnym. Równocześnie Spółka rozwijają nowy kierunek działalności poprzez utworzenie pod swoją marką małej instytucji płatniczej