Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy uczestniczyła jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) kolejnych serii akcji spółki Kool2Play S.A. tj.: 18.000 (osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 51.215 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście piętnaście) akcji serii F .

Treść uchwały

Kool2Play S.A. to spółka tworząca gry na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X, PlayStation 5 i Nintendo Switch. oraz świadcząca usługi z zakresu promocji gier na terenie Europy i Ameryki Północnej. Kool2Play obecnie pracuje nad grą „Uragun”.