Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy uczestniczyła jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) kolejnych serii akcji spółki Noobz from Poland S.A. tj.:  75.068 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Treść uchwały

Noobz from Poland producentem gier strategicznych o światowym zasięgu. W maju 2020 roku premierę miał flagowy produkt spółki – gra Total Tank Simulator.