Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy uczestniczyła jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) kolejnych serii akcji spółki VARSAV GAME STUDIOS S.A.

Treść uchwały

VARSAV GAME STUDIOS koncentruje swoją działalność na produkcji gier komputerowych oraz działalności wydawniczej. Główne produkcje Spółki stanowią gry Bee Simulator oraz Bully Giant. Dodatkowo, Spółka prowadzi działalność uzupełniającą w stosunku do działalności produkcyjnej oraz wydawniczej w obszarze gier komputerowych polegającą na wsparciu merytorycznym, technologicznym lub finansowym projektów podmiotów z branży gier komputerowych oraz VR.