Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy doradzała spółce The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach przy przeprowadzaniu oferty publicznej akcji serii I w trybie, o którym mowa w art. 7 ust. 8a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (szerzej o przedmiotowym trybie oferty: https://kwlaw.pl/ulatwienia-przy-przeprowadzaniu-oferty-publicznej/).

The Farm 51 Group S.A. to działający od 2005 roku producent gier wideo oraz pionier na rynku wirtualnej rzeczywistości (VR) i nowych technologii, którego akcje od marca 2012 roku są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Ze strony Kancelarii w proces przeprowadzenia publicznej oferty akcji zaangażowana była adw. Magdalena Kramer – Wspólnik Zarządzający KWLAW.