Skontaktuj się z nami

Jesteśmy kancelarią specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym także podmiotów, których papiery wartościowe znajdują się w obrocie zorganizowanym. Oferujemy:

 • Kompleksowe doradztwo oraz obsługę prawną podmiotów gospodarczych
 • Wsparcie doradców w zakresie wspomagania złożonych procesów gospodarczych

  Specjalizacje

  Rynek kapitałowy

  Zespół Kancelarii posiada doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych na rzecz spółek publicznych, emitentów oraz innych uczestników rynku kapitałowego.

  Prawo korporacyjne

  Kancelaria świadczy szeroko pojętą pomoc prawną przy prowadzeniu działalności osób fizycznych lub osób prawnych za pośrednictwem spółek prawa handlowego.

  Restrukturyzacja i upadłość

  Kancelaria świadczy pomoc prawną w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (w szczególności upadłość i restrukturyzacja podmiotów gospodarczych).

  Własność intelektualna

  Zespół Kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie przy transakcjach nabywania i zbywania praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do baz danych.

  Obligacje

  Kancelaria zajmuje się przygotowaniem dokumentacji emisyjnej i doradztwem prawnym na rzecz Emitentów oraz Obligatariuszy.

  Spory sądowe

  Prawnicy działu procesowego specjalizują się w kompleksowej obsłudze prawnej sporów cywilnych i handlowych oraz w obsłudze prawnej w ramach zawierania umów cywilnych.

  Kontakt

  Zachęcamy do kontaktu przez wypełnienie formularza. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem gdy tylko to będzie możliwe.