Restrukturyzacja i upadłość

Kancelaria świadczy pomoc prawną w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (w szczególności upadłość i restrukturyzacja podmiotów gospodarczych).

Prawnicy Kancelarii doradzali i świadczyli obsługę prawną na rzecz podmiotów, które jako jedne z pierwszych w Polsce składały do sądu skuteczne wnioski o przeprowadzenie postępowania sanacyjnego.

Kancelaria pomaga ocenić, czy istnieją przesłanki upadłości, przygotowuje wnioski o ogłoszenie upadłości podmiotów gospodarczych oraz zgłoszenia wierzytelności, sporządza wszystkie inne pisma niezbędne w postępowaniu upadłościowym. Ponadto Kancelaria reprezentuje Spółki w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, jak również na etapie następującym po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Praktyka Kancelarii obejmuje również doradztwo prawne w ramach decyzji, co do wyboru jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, przygotowywanie wniosków sanacyjnych i o ogłoszenie postępowania układowego, pomoc prawną w zakresie przygotowania wstępnego planu restrukturyzacyjnego oraz projektowania propozycji układowych.

Kancelaria jest również gotowa reprezentować wierzycieli w ramach postępowań: upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w tym w szczególności w sprawach dotyczących Emitentów obligacji korporacyjnych oraz deweloperów (postępowania odrębne).

W ramach działu egzekucyjnego Kancelaria współpracuje z kilkoma komornikami. Kancelaria reprezentuje także wierzycieli w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym, w tym specjalizuje się w występowaniu a nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym.

Oferta