Obligacje

Kancelaria zajmuje się przygotowaniem dokumentacji emisyjnej i doradztwem prawnym na rzecz Emitentów oraz Obligatariuszy, w tym w zakresie wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst. Kancelaria  bierze udział w przygotowaniu nie tylko teoretycznych konstrukcji, ale przede wszystkim w wdrażaniu działających w praktyce rozwiązań prawnych, w tym w szczególności w zakresie ustanowienia optymalnych zabezpieczeń pod emisje obligacji korporacyjnych. Wielokrotnie i z sukcesami Kancelaria świadczyła obsługę prawną w ramach procesu rolowania długu z Obligacji.

Kancelaria pełni funkcje Administratora Zastawu/Hipoteki lub wszelkich innych zabezpieczeń: poręczeń, zastawu na środkach zgromadzonych na rachunku ESCROW, cesji wierzytelności. Kanclearia doradza także w procesie ustanowienia zabezpieczeń, w tym współpracuje z sądami i notariuszami celem ustanowienia zastawu rejestrowego lub hipoteki.

Kancelaria reprezentuje Obligatariuszy w ramach postępowań sądowych, w tym restrukturyzacyjnych i upadłościowych Emitentów Obligacji oraz w relacjach z Administratorem Zabezpieczeń.

Oferta