Ochrona danych osobowych / RODO

W związku z nadchodzącymi zmianami w zakresie przetwarzania danych osobowych, Kancelaria oferuje wsparcie merytoryczne oraz doradztwo w zakresie prawidłowego stosowania rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Zespół Kancelarii weryfikuje przetwarzanie danych osobowych pod kątem zgodności z RODO, analizuje ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych, koordynuje i nadzoruje wdrożenie przygotowanych procedur

W ramach współpracy Kancelaria oferuje przeprowadzenie analizy aktualnych struktur systemów gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz przygotowanie procedur i rozwiązań obejmujących m. in. prawo do informacji, dostęp do danych osobowych i ograniczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Oferta