Prawo korporacyjne

Kancelaria świadczy szeroko pojętą pomoc prawną przy prowadzeniu działalności osób fizycznych lub osób prawnych za pośrednictwem spółek prawa handlowego.

Wsparcie Kancelarii w tej dziedzinie rozpoczyna się na etapie dopasowania formy prawnej do preferencji i zapotrzebowania Klienta na prowadzoną działalność. Wśród czynności związanych z obsługą korporacyjną spółek osobowych i kapitałowych, jakie gwarantuje Kancelaria możemy wyróżnić m.in.:

 • bieżącą obsługę spółek (w szczególności spółek publicznych) w zakresie prawa korporacyjnego;
 • utworzenie, zmiany, przekształcenia, dzielenia, łączenia oraz likwidacja spółek prawa handlowego;
 • reprezentację akcjonariuszy/wspólników podczas obrad Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników;
 • reprezentację przed sądami w postępowaniach dotyczących m.in.: zaskarżania uchwał organów spółki;
 • sporządzanie umów, aneksów, uchwał oraz opinii.

Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie w procesach związanych z fuzjami i przejęciami spółek, w tym także z udziałem spółek publicznych oraz przedsiębiorców zagranicznych. W ramach przeprowadzonych transakcji Zespół Kancelarii z sukcesem reprezentował strony zarówno przejmujące jak i przejmowane. Każdy jeden projekt jest poprzedzany wnikliwym badaniem due diligence danego podmiotu. Zespół Kancelarii dzięki wieloletniej współpracy ze specjalistami z zakresu badania rynków, biegłymi rewidentami, biegłymi rzeczoznawcami, doradcami działającymi na rynku papierów wartościowych, zapewnia nie tylko kompleksową pomoc prawną przy transakcjach M&A, ale także wszechstronne wsparcie biznesowe.

W ramach transakcji M&A Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej m.in.: w zakresie:

 • sporządzania umów sprzedaży akcji i udziałów;
 • sporządzania umów sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części;
 • przygotowania i przeprowadzania procesu połączeń i przekształceń spółek i przedsiębiorców;
 • przygotowania i przeprowadzania dzielenia spółek celem zbycia części przedsiębiorstw;
 • przygotowania struktury służącej optymalizacji podatkowej transakcji na akcjach i udziałach;
 • sporządzania umów towarzyszących transakcjom typu M&A.

Ponadto Kancelaria reprezentuje Klientów w negocjacjach prowadzonych przy przeprowadzaniu transakcji typu M&A.

Oferta