Usługi płatnicze

Zespół Kancelarii posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej instytucji płatniczych oraz reprezentowaniu instytucji płatniczych w postępowaniach administracyjnych przez organami administracyjnymi publicznej. Oferujemy kompleksowe wsparcie zarówno w uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych jak również w prowadzeniu bieżącej działalności, w szczególności w postępowaniach kontrolnych i wdrażaniu zaleceń pokontrolnych.

Zespół Kancelarii oferuje także wsparcie merytoryczne oraz bieżące doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia procedur i regulaminów koniecznych do prawidłowego wypełniania obowiązków  związanych z AML (przeciwdziałaniem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu).

Oferta