AML

Zespół Kancelarii posiada doświadczenie w zakresie opracowywania oraz wdrażania procedur AML /KYC w ramach działalności instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym również opracowywania projektów ocen ryzyka instytucji obowiązanych. Instytucjom obowiązanym oferujemy kompleksowe wsparcie prawne zarówno przy prowadzeniu bieżącej działalności, jak również w postępowaniach kontrolnych oraz przy wdrażaniu zaleceń pokontrolnych.

Naszym klientom oferujemy wsparcie specjalistów posiadających doświadczenie zdobyte w związku z realizacją wielu projektów dla różnych typów instytucji obowiązanych. Dotychczas Kancelaria świadczyła przedmiotowe usługi takim podmiotom jak: instytucje płatnicze, ubezpieczyciele, leasingodawcy, pośrednicy nieruchomości czy podmioty świadczące usługi księgowe.

Oferta