Spory sądowe

Prawnicy działu procesowego specjalizują się w kompleksowej obsłudze prawnej sporów cywilnych i handlowych oraz w obsłudze prawnej w ramach zawierania umów cywilnych, a także zapewniają pomoc w ramach procesów negocjacyjnych na etapie przedsądowym.

Kancelaria świadczy także zastępstwo procesowe klientów przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, urzędami oraz Trybunałami.

Doświadczenie zespołu Kancelaria gwarantuje, że zarówno duże podmioty gospodarcze jak również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, mogą liczyć na obsługę prawną na najwyższym poziomie, w tym na rzetelne, profesjonalne i indywidualne podejście do każdej powierzonej sprawy.

W ramach działu procesowego w oparciu o doświadczenie prawników Kancelaria jest gotowa:

  • uczestniczyć w procesach negocjacyjnych i sporządzić umowy oraz ugody pozasądowe;
  • sporządzić pozwy, sprzeciwy, zarzuty, wnioski, apelacje, skargi  i inne pisma procesowe;
  • reprezentować przed sądem, w szczególności w sporach dotyczących prawa cywilnego i gospodarczego, prawa pracy, rynków kapitałowych, prawa IT i własności przemysłowej
  • przygotowywać audytu prawne, opinie i ekspertyzy;
  • opracować kompleksową strategię procesową w konkretnej sprawie i oszacować poziom ryzyka.

Oferta