Rynek kapitałowy

W ramach prawa rynku kapitałowego, zespół Kancelarii posiada długoletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych na rzecz spółek publicznych, emitentów, instytucji finansowych oraz innych uczestników rynku kapitałowego. Jednocześnie trzech wspólników Kancelarii posiada certyfikaty
doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Kancelaria zapewnia bieżące doradztwo na rzecz uczestników rynku kapitałowego przy przeprowadzaniu subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej papierów wartościowych, wprowadzaniu lub dopuszczaniu instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego, w tym w szczególności w zakresie sporządzania publicznych dokumentów informacyjnych.

Kancelaria oferuje również kompleksowe doradztwo w zakresie wypełniania przez emitentów obowiązków informacyjnych oraz funkcjonowania ich instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym. Dodatkowo wyodrębniony dział procesowy Kancelarii oferuje reprezentację akcjonariuszy w sporach dotyczących nadzoru właścicielskiego oraz doradzać przy transakcjach inwestycyjnych na rynku kapitałowym oraz przy wypełnianiu wymogów regulacyjnych.

W zakresie świadczonych usług Kancelaria oferuje również przeprowadzanie szkoleń w zakresie regulacji oraz standardów obowiązujących na rynku kapitałowym, sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz i analiz, doradztwo w zakresie wezwań na sprzedaż akcji spółek publicznych, przygotowanie programu skupu akcji własnych, czy obsługę prawną dłużnych papierów wartościowych.

Oferta