Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 grudnia 2019 r. uruchomi na swojej stronie internetowej elektroniczny formularz, za pomocą którego osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane będą mogły składać powiadomienia na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR.

W dotychczasowej formie zawiadomienia o transakcjach można będzie składać na adres e-mail: notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl tylko do 31 grudnia 2019 r.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązek notyfikacyjny z art. 19 rozporządzenia MAR należy wypełniać wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego, przygotowanego przez UKNF.

Jednocześnie od 1 stycznia 2020 r. UKNF uruchomi adres awaryjny.19mar@knf.gov.pl. Będzie on obsługiwał wyłącznie notyfikacje „w trybie awaryjnym”, czyli w przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą publikacją Najczęstsze błędy w zawiadomieniach z art. 19 Rozporządzenia MAR (https://kwlaw.pl/bledy-w-zawiadomieniach-z-art-19-rozporzadzenia-mar/).