Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy uczestniczyła jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) akcji spółki OVID WORKS S.A. W dniu 31 lipca 2020 r. OVID WORKS S.A. debiutuje na parkiecie rynku NewConnect.