Od 1 marca 2024 roku obowiązuje nowy sposób składania przez akcjonariuszy zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji. Nowa procedura polega na wypełnieniu formularza elektronicznego dostępnego pod adresem https://bzp.knf.gov.pl/#/firstscreen i przesłaniu go za pośrednictwem systemu do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Następnie wygenerowany formularz, który otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną, należy przesłać do Emitenta. UKNF jednoznacznie wskazało, że złożenie zawiadomienia do UKNF za pośrednictwem
elektronicznego formularza spełnia obowiązek określony w art. 69 ust. 1 lub 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, jednakże nie zwalnia to od obowiązku przekazania stosownego zawiadomienia emitentowi.

Po wysłaniu formularza do UKNF, proszę go również przesłać do Emitenta. Nie ma potrzeby, a wręcz nie zaleca się, aby do Emitentów trafiały inne wersje zawiadomienia. KNF udostępniło instrukcję korzystania z systemu, którą można znaleźć pod adresem: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Instrukcja_U%C5%BCytkownika_Formularze_69_83274.pdf

W instrukcji jest wyraźnie wskazane, że na podany adres mailowy podmiot zgłaszający otrzyma maila z załącznikiem zawierającym dane z formularza, który jest gotowym plikiem do przekazania Emitentowi.
W ten sposób sporządzone i przesłane do UKNF oraz Emitenta zawiadomienie spełni obowiązek określony w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zachęcamy do korzystania z tej przejrzystej i jasnej procedury oraz unikania generowania dodatkowych dokumentów, zawiadomień czy interpretacji przepisów.