Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j. uczestniczyła jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) kolejnej serii akcji spółki Klabater S.A., tj.: 1.030.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Treść uchwały

Klabater S.A. jest wydawcą gier na PC oraz na konsole Nintendo Switch, PlayStation oraz Xbox. Emitent jest także deweloperem gier na wymienione platformy oraz firmą zajmującą się
portingiem. Od 2019 roku Klabater S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.