Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy doradzała spółce 4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie przy przeprowadzaniu oferty publicznej akcji serii I w trybie, o którym mowa w art. 37b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Emisja akcji serii I została skutecznie zarejestrowana przez poznański sąd rejestrowy.

Liczba zapisów złożonych na akcje przekroczyła liczbę emitowanych akcji a stopa redukcji w zapisach dodatkowych wyniosłą 93,62 %.