Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy doradzała spółce HUB4FINTECH S.A. z siedzibą w Poznaniu przy przeprowadzaniu oferty publicznej akcji serii B w trybie, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Emisja akcji serii B została skutecznie zarejestrowana przez poznański sąd rejestrowy.

Liczba zapisów złożonych na akcje przekroczyła liczbę emitowanych akcji a stopa redukcji w zapisach dodatkowych wyniosłą 87,50 %.