Miło nam poinformować, że wspólnik naszej Kancelarii – adwokat Kamila Szwarc-Skudlarska – uzyskała pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restukturyzacyjnego. Nowo zdobyte uprawnienia przez jednego ze wspólników Kancelarii pozwolą na rozszerzenie dotychczas świadczonych usług o wsparcie klientów w zakresie możliwości pełnienia funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz zarządcy lub nadzorcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Sukces naszej Wspólniczki jest istotnym wsparciem dla praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego prowadzonej przez Kancelarię, a decyzja o uzyskaniu licencji została podjęta w oparciu o analizę wymagań biznesowych oraz oczekiwań naszych klientów. Obserwujemy bowiem zwiększone zapotrzebowanie na doradztwo prawne, jak i biznesowe w zakresie restrukturyzacji i upadłości,  a adw. Kamila Szwarc-Skudlarska posiada szeroką wiedzę w tej materii prawa, którą w swoim życiu zawodowym łączy z doświadczeniem zdobytym w ramach ponad dziesięcioletniej praktyki związanej z obsługą prawną oraz biznesową spółek publicznych (notowanych na rynku regulowanym, jak i w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz Catalyst).