Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy uczestniczyła jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) kolejnych serii akcji spółki OVID WORKS S.A. tj.: 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 966.000 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) a akcji serii D .

Treść uchwały

Przedmiotem działalności OVID WORKS S.A. jest produkcja wysokiej jakości gier z perspektywy pierwszej osoby dla graczy wymagających od gier unikalnych koncepcji oraz wysokiego poziomu zaangażowania na PC, konsole oraz urządzenia VR.