Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy uczestniczyła jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) kolejnych serii akcji spółki BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. tj.: 65.888.088 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Treść uchwały

BIOMASS ENERGY PROJECT specjalizuje się we wdrażaniu najnowocześniejszych technologii w zakresie elektromobilności oraz prowadzi działalność w segmentach usług biotechnologicznych technologii innowacyjnych.