Anna Wołczkiewicz

adwokat, wspólnik

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Absolwentka Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Specjalizuje się w planowaniu i wyznaczaniu strategii procesowych i okołoprocesowych (w szczególności: sprawy cywilne, gospodarcze, w tym karne gospodarcze, z zakresu prawa pracy, postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz prawo ochrony własności intelektualnej). W trakcie praktyki zawodowej prowadziła skomplikowane i precedensowe spory sądowe, uzyskując dla Klientów korzystne orzeczenia.

Jej specjalność to prawo gospodarcze ze szczególnym naciskiem na zasady i proces ustanawiania prawnych zabezpieczeń dokonywanych przez przedsiębiorców transakcji.

Posiada doświadczenie w praktycznym stosowaniu cywilnego prawa procesowego, nabyte w trakcie odbywania aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, podczas praktyki w sądach, a także w ramach reprezentowania Klientów jako profesjonalny pełnomocnik.

Współpracuje z doradcami restrukturyzacyjnymi, syndykami oraz komornikami.

Doświadczenie Anny Wołczkiewicz obejmuje:

  • prowadzenie postępowań sądowych w zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z emisją obligacji korporacyjnych, dochodzeniem roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia, kredytami bankowymi, w tym indeksowanymi do CHF lub EUR;
  • prowadzenie negocjacji z bankami, Emitentami obligacji korporacyjnych, Inwestorami;
  • obsługę prawną emisji dłużnych papierów wartościowych;
  • doradztwo prawne w zakresie prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego, w tym Emitentów obligacji korporacyjnych;
  • doradztwo w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych;
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz zabezpieczeń emisji obligacji;
  • obsługę prawną w ramach ustanawiania zabezpieczeń umów inwestycyjnych, emisji obligacji i innych transakcji handlowych, w tym przygotowanie weksli z deklaracjami, cesji wierzytelności, zastawów rejestrowych, w tym na instrumentach finansowych;
  • doradztwo prawne z zakresu prawa własności intelektualnej;

Anna Wołczkiewicz posiada doświadczenie w ramach wystąpień publicznych, w tym jako prelegent na seminariach, których tematyka była ściśle związana z prawem restrukturyzacyjnym oraz prawem własności intelektualnej.