W dniu 13 października 2019 roku wchodzą w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dot. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zobowiązujące spółki prawa handlowego do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR.

Podmioty zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych to:

  1. spółki jawne;
  2. spółki komandytowe;
  3. spółki komandytowo-akcyjne;
  4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  5. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

CRBR dostępny na stronie internetowej ministerstwa finansów https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

Podmioty obowiązane powinny zgłaszać informacje do rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółek do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany.

Spółki już istniejące, tj. wpisane już do KRS mają jeszcze 6 miesięcy na zgłoszenie  do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych, tj. do dnia 13 kwietnia 2020 r.

Niewypełnienie obowiązków w terminie jest zagrożone karę pieniężną w wysokości do 1.000.000 zł.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwość dot. nowych obowiązków pozostajemy do dyspozycji biuro@kwlaw.pl