Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy doradzała spółce 4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie przy przeprowadzaniu oferty publicznej akcji serii D w trybie, o którym mowa w art. 7 ust. 5 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

4Mass jest  spółką  akcyjną, działającą w branży kosmetycznej w segmencie produkcji i dystrybucji (zarówno detalicznej jak i hurtowej) produktów kosmetycznych z kategorii manicure i pedicure. Głównym produktem znajdującym się w ofercie 4Mass S.A. są lakiery hybrydowe oraz lakiery klasyczne.

Ze strony Kancelarii w proces przeprowadzenia publicznej oferty akcji zaangażowany był adw. Przemysław Kowalewski – Wspólnik Zarządzający KWLAW.