W dniu 7 marca 2023 roku skierowano do I czytania w komisjach Rządowy projekt ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej.

Projekt ustawy obok zasad udzielania konsumenckiej pożyczki lombardowej, zasad wykonywania działalności lombardowej oraz skutków uchybienia obowiązkom przez przedsiębiorców wykonujących tę działalność, przewiduje również zmianę ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przyjęcie ustawy w proponowanym kształcie będzie wiązało się z uznaniem przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową za instytucje obowiązane.

W konsekwencji przedsiębiorcy wykonujący działalność lombardową będą zobowiązani w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy do wdrożenia odpowiednich procesów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.