Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (FISMA) poinformowała o planowanym terminie publikacji wykazu znaczących funkcji publicznych w instytucjach i organach Unii Europejskiej, krajach członkowskich, jak również w organizacjach międzynarodowych akredytowanych na terytorium UE.

Publikacja wykazu ma nastąpić 26 maja 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. po upływie ponad roku od dnia przyjęcia przez Komisję Europejską stosownej decyzji.

Przekazanie do publicznej wiadomości treści zunifikowanej listy znaczących funkcji publicznych stanowi realizację postanowień V Dyrektywy AML i pozwoli instytucjom obowiązanym ograniczyć wątpliwości pojawiające się przy identyfikacji PEP oraz RCA.

Termin publikacji jednolitego wykazu był przekładany wielokrotnie, stąd mamy nadzieję, że tym razem nie zostanie on ponownie odroczony.