W dniu 12 grudnia 2019 r. Kancelaria wspierała Incaso Group sp. z o.o. na konferencji Rady Bezpieczeństwa Banków ZBP „OD IV DO V DYREKTYWY AML”. Prelekcję na  temat: „Ograniczenia ryzyka AML – narzędzia analityczne wspomagające proces” współprowadził wspólnik naszej Kancelarii adwokat Przemysław Kowalewski.

Zespół Kancelarii oferuje wsparcie merytoryczne w zakresie opracowania i wdrażania procedur koniecznych do prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z AML, konsultacje modelu oceny ryzyka związanego z AML oraz bieżące doradztwo w stosowaniu przepisów dot. przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zapraszamy do kontaktu.