Dziś (16.07.2020) rozpoczyna się 30-dniowy okres zamknięty dla spółek notowanych na NewConnect publikujących raport kwartalny za II kw. 2020 roku w maksymalnym terminie – 14 sierpnia 2020 roku.

Członkowie Zarządu i Członkowie Rad Nadzorczych spółek giełdowych muszą pamiętać, że w okresie zamkniętym nie mogą dokonywać żadnych transakcji na akcjach spółki giełdowej, w której pełnią funkcje zarządcze.