Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 grudnia 2017 roku, decyzją p.o. Dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy została wpisana na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Szczegółowe informację o roli Autoryzowanego Doradcy zostały przedstawione w zakładce „Autoryzowany Doradca”.