Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy uczestniczyła jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) kolejnych serii akcji spółki INDOS S.A., tj.: 2.224.166  akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Treść uchwały

Działalność INDOS S.A. opiera się na sprzedaży produktów finansowych, których celem jest przywrócenie lub poprawa płynności finansowej jej klientów, tj.: zakup wierzytelności podmiotów gospodarczych; windykacja wierzytelności; faktoring oraz pożyczki dla podmiotów gospodarczych.