Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy uczestniczyła jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) kolejnych serii akcji spółki 4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie tj.: 23.524.875 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Treść uchwały.

4MASS jest  spółką  akcyjną, działającą w branży kosmetycznej w segmencie produkcji i dystrybucji (zarówno detalicznej jak i hurtowej) produktów kosmetycznych z kategorii manicure i pedicure. Głównym produktem znajdującym się w ofercie 4MASS są lakiery hybrydowe oraz lakiery klasyczne