Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy uczestniczyła jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) kolejnych serii akcji spółki 4Mass S.A. z siedzibą w Warszawie tj.:

1)  15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii F,

2)  1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G,

3)  6.674.875 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji serii H.

Treść Uchwały Nr 745/2020

4MASS jest  spółką  akcyjną, działającą w branży kosmetycznej w segmencie produkcji i dystrybucji (zarówno detalicznej jak i hurtowej) produktów kosmetycznych z kategorii manicure i pedicure. Głównym produktem znajdującym się w ofercie 4MASS są lakiery hybrydowe oraz lakiery klasyczne.